Vzdělávací kurzy Gerontologické centrum pořádá od podzimu 2009.
Všechny kurzy probíhají přímo na adrese Šimůnkova 1600/5, Praha 8 a začátek kurzů je vždy v 8:30 hod.