Komu je osobní asistence určena?
Osobní asistence je určena pro seniory, kteří bydlí na území Městské části Prahy 8, mají sníženou soběstačnost z důvodu nemoci, zdravotního postižení, včetně poruch paměti a orientace, a potřebují pomoc druhé osoby.

Co osobní asistence nabízí?
Usilujeme o udržení a rozvoj schopností a dovedností a sociálních vazeb uživatele služby, aby mohl nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít plnohodnotný život.

Osobní asistentka/asistent Vám pomůže při všech běžných denních činnostech:

 • Pomoc s osobní hygienou (včetně výměny inkontinenčních pomůcek)
 • Pomoc s převlékáním
 • Pomoc s přípravou a podáním jídla
 • Pomoc a jištění při přesunech a pohybu
 • Doprovod na procházku, na nákup, k lékaři, na úřady
 • Podpora a trénink paměti a schopnosti orientace v čase a prostoru (např. cvičení paměti, reminiscenční rozhovor, cvičení jemné motoriky)
 • Podpora a trénink mobility a soběstačnosti (např. kondiční cvičení, trénink chůze)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. drobný úklid, umytí nádobí, zalití květin)

Osobní asistence neposkytuje zdravotní úkony (např. převazy a péči o rány, aplikaci injekcí apod.). Tyto služby poskytuje služba domácí zdravotní péče.

Jaké jsou principy poskytování služby osobní asistence?

 • Respekt a úcta k uživateli služby
 • Individuální přístup k uživateli služby
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti (Uživatel služby se všech činností aktivně účastní.)
 • Spolehlivost

Kdo službu poskytuje?
Službu zajišťují odborně zaškolené a prověřené osobní asistentky a asistenti, kteří se dále průběžně vzdělávají a pracují pod pravidelnou supervizí.

Kolik služba stojí?
Všední dny 140 Kč/ hodina
Víkendy a svátky 145 Kč/ hodina

Kdy službu poskytujeme?
Službu poskytujeme od 8–17 hodin každý všední den, dle dohody i ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a o svátcích.
Asistence je poskytována nejméně jednu celou hodinu.

Kde je služba poskytována?
Asistence probíhá v domácnosti uživatele služby nebo v terénu (zejména v okolí jeho bydliště).

Jak službu objednat?
Vyplněnou Žádost o poskytnutí osobní asistence (ke stažení níže) nebo k vyzvednutí na recepci Gerontologického centra přineste osobně či zašlete poštou na adresu Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600 Praha 8 či faxem na tel. č. 286 882 788 nebo emailem koordinátorovi osobní asistence osobni.asistence@gerontocentrum.cz

Dokumenty ke stažení

Veřejný závazek
Vnitřní pravidla
Žádost a dotazník
Smlouva
Konkretizace činností
Protokol o průběhu podpisu Smlouvy
Protokol o přijetí klíčů
Ceník služeb