Formuláře a dokumenty

Lůžkové oddělení Benákova

(zaměřené na doléčení a rehabilitaci pacientů)

Informace o oddělení v Benákově ulici
Práva a povinnosti pacientů a jiných osob
Doporučení k přijetí ze zdravotnického zařízení
Doporučení k přijetí od ambulantního lékaře (přijetí z domova)
Vybavení při přijetí
Dotazník spokojenosti

 

 

Denní stacionář Šimůnkova

(zaměřený na pacienty s problematikou demence)

Žádost k přijetí do denního stacionáře
Dotazník
Smlouva s uživatelem
Dodatky ke smlouvě
Základní informace o denním stacionáři
Ceník plateb denního stacionáře
Domácí řád
Veřejný závazek

 

 

Osobní asistence

(zaměřená na pomoc seniorům z Městské části Prahy 8)

Veřejný závazek
Vnitřní pravidla
Žádost a dotazník
Smlouva
Konkretizace činností
Protokol o průběhu podpisu Smlouvy
Protokol o přijetí klíčů
Ceník služeb

 

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016

 

 

Schválené rozpočty

Schválený rozpočet na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2022
Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený rozpočet na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2018