Co je denní stacionář a co nabízí
Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc druhé osoby, za účelem setrvání v jejich přirozeném prostředí, zachování kvality života, sociální sítě a životních rolí.

Současně zajišťuje odlehčení rodinám, které se mohou během dne (v době pobytu jejich rodinného příslušníka ve stacionáři) věnovat zaměstnání či jiným povinnostem.

Kdo může službu využít
Služba je určena seniorům žijícím zejména na Praze 8, kteří potřebují dohled a péči druhé osoby, a to především z důvodu syndromu demence nebo v důsledku cévní mozkové příhody, nebo seniorům, kteří trpí depresemi v důsledku osamělosti.

Dále je služba určena lidem v předseniorském věku (od cca 50 let) s kognitivní poruchou žijícím zejména na Praze 8.

Stacionář je vhodný pro lidi, kteří se cítí dobře v kolektivu vrstevníků a prosperují z kolektivních aktivit. Uživatelé denního stacionáře by měli mít takovou pohyblivost, aby byli schopni sami či s podporou dojít alespoň od auta do denního stacionáře a pohybovat se v jeho prostorách.

Jaká je cena poskytováné služby
Platba za základní služby se řídí aktuálním Ceníkem (ke stažení na stránce Formuláře a dokumenty).

Provozní doba denního stacionáře je ve všední dny od 6.30 do 18.30 hod.

Možnosti svozu a odvozu do denního stacionáře
Stacionář může pro uživatele z Prahy 8 (lokalita Severního Města) po vzájemné domluvě s vedoucí stacionáře zařídit svoz a odvoz v případě, že je volná kapacita v autě. Klienty přivážíme do stacionáře v době 7.30 – 8.30 hod., odvoz je možný ve 14 nebo v 16-16:30 hodin.

Kontakt
Mgr. Jitka Pokludová – vedoucí stacionáře, tel: 286 883 676, 702 217 789
email: jitka.pokludova@gerontocentrum.cz

Dokumenty ke stažení

Žádost k přijetí do denního stacionáře
Dotazník
Smlouva s uživatelem
Dodatky ke smlouvě
Základní informace o denním stacionáři
Ceník plateb denního stacionáře
Ceník v tabulce
Domácí řád
Veřejný závazek