Komu a čemu oddělení slouží (a naopak neslouží)
Oddělení následné péče Gerontologického centra je zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči seniorům po úrazech, operacích, po akutním závažném onemocnění a po zhoršení zdravotního stavu. Kromě léčebné péče klademe důraz nejen na rehabilitaci, kvalifikované a rehabilitační ošetřovatelství, na výživu a hydrataci, ale zejména na celkovou pohodu pacienta. Cílem naší péče je zlepšení zdravotního stavu pacienta, nácvik soběstačnosti a návrat do domácí prostředí.

Poskytujeme krátkodobé pobyty, jejichž délka je určena týmem zdravotníků dle zdravotního stavu pacienta. Průměrná doba pobytu je 4-6 týdnů. Toto oddělení neslouží k dlouhodobým pobytům, trvalému pobytu nebo pobytu z jiných než zdravotních důvodů. Na druhé straně nejsme ani akutní nemocnicí. Při náhlém zhoršení zdravotního stavu bývá pacient přeložen na specializované akutní pracoviště.

Popis oddělení
Budova oddělení je situována do prostorné zahrady a celá je bezbariérová.
Oddělení následné péče disponuje 31 lůžky na 2 a 3lůžkových pokojích vybavených TV, úložnými prostory, sociálním zařízením a wifi (ceník nadstandardních služeb naleznete na stránce Ceník služeb).

Příjem pacientů
Přijímáme přednostně pacienty z akutních lůžek, s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 8, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný.

O přijetí pacienta na oddělení rozhoduje odborný tým dle zdravotního stavu na základě Doporučení k přijetí (dokument ke stažení na stránce Formuláře a dokumenty). Dokument vyplňuje ošetřující lékař z nemocnice nebo praktický lékař. Dokument lze zaslat e-mailem (petra.frankova@gerontocentrum.cz), faxem (286 882 788), poštou či dodat osobně na recepci Gerontologického centra (Benákova 1100/6, Praha 8, 182 00).

Nepřijímáme pacienty, kteří trpí demencí a závažnějším duševním onemocněním s výrazným neklidem a jednáním, kterým by ohrožovali sebe a své okolí.

Rehabilitace
Na lůžkovém oddělení probíhá rehabilitace pod vedením dvou zkušených fyzioterapeutek dle zdravotní stavu a potřeb pacienta formou skupinového a individuálního cvičení každý den od pondělí do pátku. Cílem je zejména nácvik soběstačnosti a chůze.

V rámci individuálního cvičení se provádí různé techniky – míčkování, mobilizace, měkké techniky, dechová cvičení, cvičení aktivní či pasivní, využití pohybového přístroje motomed k procvičování dolních a horních končetin v sedě.

Skupinové cvičení se zaměřuje zejména na zlepšení kondice, svalové síly a mobility pacientů.

Hospitalizace pacienta
Pacientům je poskytováno strava z naší vlastní kuchyně 5x denně (nebo podle individuálních potřeb).
Ranní hygiena probíhá po snídani.
Po provedení hygieny se pacienti převlékají do denního oděvu.
Každému je individuálně podle doporučení lékaře a konzultace v týmu poskytována ošetřovatelská péče a rehabilitace.

Návštěvy
Návštěvy jsou možné od 15 do 18 hodin, prosíme o ohled vůči ostatním pacientům, dodržování aktuálních nařízení a dodržování režimu lůžkového oddělení.

Propuštění pacienta
O propuštění rozhoduje tým pracovníků Gerontologického centra při primářské nebo lékařské vizitě, a to na základě posouzení zdravotního stavu, jeho stabilizace a soběstačnosti pacienta. Datum propuštění je stanoveno s mírným předstihem tak, aby si rodinní příslušníci mohli zajistit volno, potřebné služby, pomůcky a podobně. Při propuštění obdrží každý pacient propouštěcí zprávu.

Stížnosti, náměty, připomínky
Budeme rádi, pokud budete s naší péčí spokojeni, pokud nám to řeknete či napíšete. Pokud spokojeni nebudete, dejte nám to také, prosím, vědět neprodleně, a to podle povahy námětu nebo stížnosti přímo staniční sestře, lékařce či ředitelce zařízení. Pokud tak nechcete činit osobně, napište svůj vzkaz a vložte jej do schránky, která je k dispozici za dveřmi u hlavního vstupu do budovy. Slibujeme Vám, že se Vašimi stížnostmi, náměty i připomínkami budeme vážně a zodpovědně zabývat.

Základní informace a další dokumenty naleznete na stránce