Gerontologické centrum v Praze 8 – Kobylisích je příspěvkovou organizací Městské části Praha 8, sídlí v Šimůnkově ulici 1600 v budově bývalých jeslí. Gerontologické centrum vzniklo v roce 1992 a postupně rozšiřovalo jednotlivé služby a aktivity pro seniory. V současné době poskytuje lůžkovou část, denní stacionář, osobní asistenci, domácí péči, geriatrickou ambulanci, stravování, dovoz obědů, vzdělávání a programy podporující setkávání lidí vyššího věku.

Většina výše uvedených služeb má zázemí na adrese Šimůnkova 1600, pouze lůžková část sídlí na adrese Benákova 1100/6.

Činnost Gerontologického centra by nebylo možné uskutečnit bez pomoci a podpory zejména Zastupitelstva a Úřadu Městské části Praha 8 a také dalších subjektů, které přispěly financování jednotlivých projektů Gerontologického centra, České alzheimerovské společnosti o.p.s. či GEMA, o.p.s., zejména se jedná o Zastupitelstvo a Magistrát hlavního města Prahy, Zastupitelstvo a Úřad Městské části Praha 8, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, program JPD 3 financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy, Program Phare, Open Society Fund, Astrom, Janssen-Cilag, Lundbeck Novartis, Pfizer, a dalších přispěvatelů a dárců.

Statutární zástupce Gerontologického centra

  • ředitelka: Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
  • zástupce ředitelky: Ing. Petr Procházka

Gerontologické centrum spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Českou alzheimerovskou společnosti, o.p.s., GEMA, o.p.s., které sídlí také v Šimůnkově ulici 1600, s organizací Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8, Domovem seniorů Ďáblice, Domovem seniorů Kobylisy a s dalšími institucemi a organizacemi, které poskytují služby seniorům nebo se zabývají seniorskou problematikou.

Cílem Gerontologického centra je zejména poskytování zdravotních a sociálních služeb především občanům Prahy 8, cílem České alzheimerovské společnosti je podpora pacientů postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a cílem obecně prospěšné společnosti GEMA je podpora a rozvoj zdraví ve vyšším věku.

Základní informace a další dokumenty naleznete na stránce