Zdravotní péče v domácím prostředí
Gerontologické centrum v Praze 8 poskytuje domácí zdravotní péči již od roku 1993. Tato péče přispívá ke zvýšení kvality života klientů v průběhu nemoci, k urychlení procesu jejich uzdravení či k získání soběstačnosti.
Služba je poskytována klientům v celém obvodu Prahy 8.

Domácí zdravotní péče je vhodná pro všechny věkové skupiny klientů. Službu domácí zdravotní péče může na základě vyšetření předepsat všeobecný praktický lékař pro dospělé nebo ošetřující lékař lůžkového oddělení. V tomto případě je domácí péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou pacienta. Lékař doporučí počet návštěv u pacienta, cíle a formy domácí zdravotní péče. Jednotlivé ošetřovatelské úkony provádějí erudované všeobecné sestry (např. odběry biologického materiálu, převazy defektů, ošetřovatelskou rehabilitaci aj.), vedou ošetřovatelskou dokumentaci pacienta, spolupracují s rodinnými příslušníky, s všeobecným praktickým lékařem aj.

Domácí zdravotní péči zajišťují registrované všeobecné sestry, které jsou oprávněny pracovat bez odborného dohledu. Tyto sestry jsou pro práci v terénu vybaveny potřebným zdravotnickým materiálem, mobilním telefonem a osobním automobilem.

Pobyt v domácím prostředí má pozitivní vliv na psychický stav pacienta. Pacient může být v nepřetržitém kontaktu se svými blízkými a v prostředí, které zná a ve kterém se cítí dobře. V domácím prostředí je také minimální riziko tzv. nemocničních infekcí.

Vedoucí domácí zdravotní péče:
Mgr. Pavlína Zilizi Maierová, DiS.
Mobil: 602540843