Vzdělávací kurzy

Vzdělávání

Vzdělávací kurzy Gerontologické centrum pořádá od podzimu 2009. Všechny kurzy probíhají přímo na adrese Šimůnkova 1600/5, Praha 8 a začátek kurzů je vždy v 8:30 hod.

 

  •  "Základy komunikace se seniory a lidmi s demencí"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí (8 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na specifika komunikace s cílovou skupinou seniorů a cílovou skupinou lidí s různými formami demence.

-  Lektor: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

-  Termín konání: 5. 10. 2023 - termín zrušen

-  Cena 1500,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Pohyb a jeho specifika ve vyšším věku a při onemocnění demencí"

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí (8 vyučovacích hodin)

Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností a rozšíření znalostí v oblasti pohybových aktivit u lidí vyššího věku, včetně lidí trpících demencí, v mezích, které může provádět aktivizační pracovník nebo pracovník v sociálních službách.

-  Lektor: Ivana Otřísalová

-  Termín konání: 24. 11. 2023

-  Cena 1 500,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Kognitivní aktivity pro seniory a osoby s demencí"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí (8 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností z oblasti trénování paměti a dalších kognitivních funkcí u seniorů i u osob s demencí.

-  Lektor: Ivana Otřísalová

-  Termín konání: 29. 11. 2023

-  Cena 1500,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Základy komunikace s rodinou klienta s demencí a podpora rodinných pečujících"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí (6 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na pracovníky, kteří poskytují podporu laickým pečujícím, kteří se starají o svého příbuzného trpícího demencí v domácím prostředí.

-  Lektor: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

-  Termín konání: 30. 11. 2023

-  Cena 1200,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Psychohygiena v prevenci syndromu vyhoření"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí (8 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na správné techniky psychohygieny, které mohou napomoci eliminovat aspekty vedoucí k syndromu vyhoření a které znovu nastolí psychickou rovnováhu.

-  Lektor: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

-  Termín konání: 8. 12. 2023

-  Cena 1500,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

Přihlášky můžete zaslat poštou, přinést osobně nebo poslat na níže uvedenou emailovou adresu.

Jakékoliv dotazy ke kurzům vám zodpoví Monika Kozová, monika.kozova@gerontocentrum.cz nebo 286 883 676

 

Stáže a praxe

Gerontologické centrum a ČALS nabízí pro pracovníky zdravotnických a sociálních institucí odborné stáže, praxe pro studenty nebo výzkumné projekty. 

Metodika upravující podmínky realizace stáží/praxí/výzkumů ke stažení zde

Ceník stáží a exkurzí ke stažení zde