Gerontologické centrum poskytuje z vlastních kuchyní stravu klientům využívající denní stacionář. Dále mají možnost senioři docházet do jídelny v Benákově ulici a do prostor určených na stravování i do Gerontologického centra v Šimůnkově ulici. V obou provozech je prostor tedy i počet klientů limitován a možnost docházky na oběd je nutné předem domluvit s paní hospodářkou.

Gerontologické centrum poskytuje i rozvoz obědů. I zde je nutné nejdříve domluvit rozvoz s paní hospodářkou z důvodu omezení počtu rozvážených obědů jen na jedno osobní vozidlo. Obědy rozvážíme pouze v lokalitě Kobylisy, Bohnice, Čimice, Ďáblice (severní část MČ Praha 8).

Pravidla určující poskytování obědů seniorům v provozech Gerontologického centra

  1. obědy se poskytují pouze klientům seniorského věku
  2. klienti i personál kuchyně musí dodržovat veškeré hygienické předpisy dle vyhl.č.602/2006 Sb.
  3. obědy se vydávají pouze ke konzumaci v  prostorách k tomu určených (jídelna), není možné poskytovat obědy přes ulici
  4. klient musí odebrat minimálně 10 obědů za měsíc
  5. klient má povinnost uhradit částku za obědy do 15. dne následujícího měsíce, od personálu obdrží doklad o zaplacení
  6. výdej obědů probíhá od 11,30 hod – 12,30 hod
  7. poskytování obědů lze realizovat pouze po předchozí domluvě s hospodářkou Gerontologického centra
  8. ukončení poskytování lze opět po domluvě s hospodářkou Gerontologického centra
  9. oběd lze odhlásit bez povinnosti úhrady minimálně jeden den předem
  10. opětovný odběr obědů je povinnost nahlásit také den předem

Ceník stravovaní naleznete na stránce Ceník služeb