Šimůnkova 1600/5 Praha 8

Lůžkové oddělení

V patře objektu v Šimůnkově ulici je situováno 14 lůžek odborného léčebného ústavu se zaměřením na problematiku demencí: slouží rehabilitaci, doléčení v případě zhoršení somatického stavu a pro situace, kdy došlo ke zhoršení ve smyslu poruch chování při rozvinutém syndromu demence. Podrobnější informace o provozu tohoto oddělení najdete na odkazu Informace o oddělení v Šimůnkově ulici.

 

Oddělení v Šimůnkově ulici je méně prostorné než moderní oddělení v ulici Benákově, pokoje většinou nemají vlastní sociální zařízení, společná chodba je kratší i užší. Paradoxně tyto parametry, které by byly jednoznačnou nevýhodou pro somaticky nemocné pacienty bez kognitivní poruchy, umožňují kvalitní péči o pacienty postižené rozvinutým a těžkým syndromem demence. Tito pacienti nejsou zpravidla samostatně schopni provést hygienu, jsou odkázáni na dopomoc ve většině základních sebeobslužných aktivit, nejsou schopni nejen používat dorozumívací zařízení, ale ani samostatně oslovit sestru. Proto se ukázalo toto oddělení jako vhodné pro pacienty s demencí, kterým jsou ošetřující neustále nablízku a mohou s nimi komunikovat a pomáhat jim podle jejich potřeb. Zařízení je situováno v sídlištní zástavbě , ale i přesto má krásnou zahradu, která se dá využívat ke klidnému posezení s příbuznými či rehabilitační procházce.

Základní informace 

Dokumenty potřebné k přijetí na lůžkové oddělní