Osobní asistence

Komu je určena?

Seniorům, kteří bydlí zejména na území Městské části Prahy 8, mají sníženou soběstačnost z důvodu nemoci či zdravotního postižení a potřebují pomoc druhé osoby.

 

Co osobní asistence nabízí?

Pomoc při osobní hygieně, úkonech péče o vlastní osobu (např. oblékání, přesunu na lůžko apod.), při zajištění stravy, chodu domácnosti, zajištění kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obstarávání osobních záležitostí (např.doprovod na úřady, k lékaři), aktivizační činnosti.

 

Kolik služba stojí?

Všední dny             130 Kč/ hodina

Víkendy a svátky   135 Kč/ hodina

 

Kdy lze službu poskytovat?

Dle dohody každý všední den od 8 h do 20 h. Na základě dohody i ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

 

Kde je služba poskytována?

V domácnosti uživatele služby či v terénu ( okolí jeho bydliště).

 

Jak službu objednat?

Vyplněnou žádost o poskytování osobní asistence ( ke stažení na internetových stránkách www.gerontocentrum.cz nebo na recepci Gerontologického centra) zaslat poštou na adresu Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600 Praha 8, faxem na tel. č. 286882788, nebo emailem koordinátorovi osobní asistence Andree Rosové: osobni.asistence@gerontocentrum.cz

 

Veškeré informace lze získat:

  • u koordinátora osobní asistence, tel: 286883676
  • na recepci Gerontologického centra v Šimůnkově ulici
  • na webových stránkách www.gerontocentrum.cz

 

Informace:

Dokumenty potřebné k přijetí:

Přílohy Smlouvy: