Lůžková část

  

 

Lůžkovou část Gerontologického centra tvoří celkem 32 lůžek odborného léčebného ústavu geriatrického v Benákově ulici, kam jsou přijímáni pacienti na základě doporučení lékaře buď z domácí péče nebo překladem z nemocnice (nejčastěji Fakultní nemocnice Bulovka). Jedná se o pacienty, kteří vyžadují intenzivní rehabilitaci a ošetřovatelskou péči a léčbu v rámci specifického geriatrického režimu. Předpokládaná doba hospitalizace na lůžkovém oddělení je asi 1 měsíc. Cílem naší péče je zlepšení zdravotního stavu pacienta, zlepšení jeho soběstačnosti a kvality života, a to i v situaci chronického nebo závažného onemocnění.

Odborný garant oddělení je prim. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (nástavbové atestace z geriatrie a veřejného zdravotnictví), která metodicky vede také lékaře dalších úseků Gerontologického centra. 

Staniční sestra Zlatuše Šípková vede ošetřovatelský proces v rámci oddělení Gerontologického centra.

Společně s odborným garantem zodpovídá za provoz lůžkového oddělení, správnost zdravotnických postupů a účelnost a hospodárnost využití prostředků, což průběžně kontrolují v rámci své činnosti.

Provoz: nepřetržitý

Pohled do minulosti:

Provoz lůžkového oddělení V Šimůnkově ulici byl od jeho vzniku v roce 1992 nepřetržitý kromě krátkých předepsaných období generálního úklidu a malování.

Od října 2005 došlo k rozšíření lůžkové kapacity z původních 22 lůžek na celkových 46 lůžek. Od 15. října 2006 máme také po mnoha a mnoha jednáních rozšířenu smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou ZP, ZP ministerstva vnitra,Oborovou ZP, pojišťovnou Škoda a Českou průmyslovou ZP.

Lůžkové oddělení Gerontologického centra, Praha 8, které od roku 1992 až do závěru roku 2005 nebylo diferencováno (22 lůžek), a sloužilo jak pacientům s demencí v případech zhoršení stavu a soběstačnosti tak pacientům bez kognitivní poruchy, kteří potřebují rehabilitaci. Naše zkušenosti ukázaly, že je vhodné tuto péči více diferencovat, a to se nám při otevření odd. v Benákově ulici podařilo. Snažili jsme se koncipovat strategii našeho zařízení tak, aby toto členění bylo pro naše pacienty přínosem.

V roce 2020 jsme z provozních důvodu uzavřeli oddělení v Šimůnkově ulici pro pacienty s kognitivní poruchou. V současné době má Gerontologické centrum k dizpozici 32 lůžek na oddělení v Benákově ulici.